• Welkom by NG Doringkruin

    Ons gebed is dat jy en jou geliefdes hier ‘n ware geestelike tuiste sal vind. Mag hierdie bediening-gedrewe gemeente vir jou ook ‘n geleentheid bied om uit dankbaarheid diensbaar te wees tot uitbou van Sy Koninkryk.
  • In verhouding met Jesus vandag

    NG Doringkruin in Klerksdorp wil ‘n sigbare gestalte van die Koninkryk van God wees in die wêreld, wat die nuwe lewe in Jesus Christus (leef en beleef) en in alles uitleef onder mekaar en tot heil van die wêreld.
  • Ons tema vir 2020:
    Doing life together

    Saam fokus ons op transformasie, dissipelskap, mentorskap en bemagtiging, maar veral ook op empatie met weerloosheid, gebrokenheid en seer. Ons droom is om ‘n merkbare verskil in die wêreld om ons te maak.

Eredienste op Sondae

Oggenddiens: 09:00 – 10:00
Jeug:
Kinderdienste en kleingroepe:
09:00 – 11:00 (Gedurende skoolkwartale)
TICC (Graad 7 – 12):
Dienste en kleingroepe:
09:00 – 11:00 (Gedurende skoolkwartale)

Jeug– en Tienerbediening

Baba- en peuterbediening; Kleuterkerk; Christusbende en Jeugkruiners. Klik hier vir inligting.

Komende geleenthede

Vroue Bybelstudie – Vreugdevolle vrou

Elke Woensdag om 09:00 vanaf 10 Julie 2019
in die Consilium
Navrae:
Adri Ortlepp 082 921 8587
Sylvia Esterhuysen 083 408 0874

Doopgeleenthede

Die volgende Sondae is Doopsondae, raadpleeg asseblief. die kalender of skakel die Kerkkantoor vir aanmeld datums
16 Februarie
15 Maart
19 April
10 Mei
21 Junie