Besoek ons YouTube-kanaal

Skakel vandag in by NG Doringkruin se eie YouTube-kanaal
Klik hier

Eredienste op Sondae

Eredienste sal Sondae om 9vm op YouTube gestream word of op LifeFM (100.6) uitgesaai word tot na die tyd van inperking. Hou ons Facebookblad dop vir die skakel na die
nuutste oordenking

Jeug– en Tienerbediening

Alle kinderdienste hervat weer
die eerste Sondag na die tyd van inperking.

Baba- en peuterbediening; Kleuterkerk; Christusbende en Jeugkruiners.
Klik hier vir inligting

Saai deur jou eie gemeente

Deur jou maandelikse bydrae aan
NG Doringkruin toe te vertrou, stel jy die Gemeente in staat om met verantwoording toe te sien dat bediening optimaal geskied op elke vlak, gelowiges in nood versorg word en die koninkryk uitgebrei word. Verskeie bydrae-opsies is beskikbaar: Klik hier vir inligting

Komende geleenthede

Vroue Bybelstudie, Mannebediening en JWL groepe

Hervat so gou moontlik weer na die tyd
van inperking

Vrouekamp

Vrouekamp skuif na 'n latere datum. Hou die webblad of ons Facebookblad dop vir nuwe datum. Vir navrae skakel asseblief vir
Jolene Scholtz 071 686 1418 of
Ds. Marike Jacobs 072 379 6069

Pinksterdienste

Sondag, 24 Mei 2020 om 09:00 en 18:30 op YouTube en 09:00 & 20:00 op LifeFM (100.6)
25 - 27 Mei 2020, gelei deur Ds. Quintes Scholtz,
Ds. Lombard van Niekerk en Ds. Marike Jacobs – elke aand om 18:30 op YouTube en 20:00 op LifeFM (100.6). Hou ons Facebookblad dop vir elke aand se temas

Pinksterfees

Nagmaaldiens: 31 Mei om 09:00

NG Doringkruin Gholfdag

NG Doringkruin Gholfdag – word geskuif na 'n latere datum. Hou die webblad of ons Facebookblad dop vir nuwe datum. Vir navrae skakel asseblief vir Dewald Basson 072 804 6268

24 uur Gebedsmaraton

1 Junie 2020 – As jy graag hierby wil inskakel of meer inligting benodig, skakel asseblief vir
Ds. Marike Jacobs by 072 379 6069. Hou ook gerus ons Facebookblad dop vir meer inligting

Woordskool

Ds. Lombard begin weer met die Woordskool op Donderdag 4 Junie deur middel van ʼn weeklikse voice memo per Whatsapp. Vir enige navrae skakel asseblief vir Ds. Lombard van Niekerk
by 082 785 7463