Besoek ons YouTube-kanaal

Skakel vandag in by NG Doringkruin se eie YouTube-kanaal.
Klik hier

Eredienste op Sondae

Eredienste is elke Sondag om 08:00 en 09:30. Vooraf besprekings via Whatsapp by 066 480 1987. Die Boodskap word ook elke Sondag op YouTube en LifeFM (100.6) uitgesaai.

Jeug– en Tienerbediening

Laerskooljeug kinderdienste
(Graad 1 – 6) en Kleuterkerk (3 – 6 jaar) elke Sondag, gedurende die skoolkwartaal, tydens die 08:00 diens. TICC-dienste (Graad 7 – 11) elke Sondag, gedurende die skoolkwartaal, 16:30 - 18:00 in die Gemeentesentrum.

Saai deur jou eie gemeente

Deur jou maandelikse bydrae aan
NG Doringkruin toe te vertrou, stel jy die Gemeente in staat om met verantwoording toe te sien dat bediening optimaal geskied op elke vlak, gelowiges in nood versorg word en die koninkryk uitgebrei word. Verskeie bydrae-opsies is beskikbaar: Klik hier vir inligting.

Komende geleenthede

Aksieplusbyeenkoms

Donderdag, 22 April 2021 om 10:00, Gaskunstenaar: Matt Stern. Navrae: Jaco Strauss, 082 776 37778

Doopdatums

Die volgende Sondae is doopgeleenthede, doop
18 April
2 Mei
20 Junie
4 Julie
15 Augustus
12 September
21 November
5 Desember

Belydenisklaskamp

7 - 9 Mei 2021 te Buisfonteinkampterrein

Hemelvaartdiens

13 Mei 2021 om 18:30

Pinksterdienste

16 - 19 Mei 2021. 16 Mei om 09:00 en 18:30, 17 - 19 Mei 2021 elke aand om 18:30

Pinksternagmaal

23 Mei 2021 om 09:00