• Welkom by NG Doringkruin

    Ons gebed is dat jy en jou geliefdes hier ‘n ware geestelike tuiste sal vind. Mag hierdie bediening-gedrewe gemeente vir jou ook ‘n geleentheid bied om uit dankbaarheid diensbaar te wees tot uitbou van Sy Koninkryk.
  • In verhouding met Jesus vandag

    NG Doringkruin in Klerksdorp wil ‘n sigbare gestalte van die Koninkryk van God wees in die wêreld, wat die nuwe lewe in Jesus Christus (leef en beleef) en in alles uitleef onder mekaar en tot heil van die wêreld.
  • Ons tema vir 2020:
    Doing life together

    Saam fokus ons op transformasie, dissipelskap, mentorskap en bemagtiging, maar veral ook op empatie met weerloosheid, gebrokenheid en seer. Ons droom is om ‘n merkbare verskil in die wêreld om ons te maak.

Eredienste op Sondae

Oggenddiens: 09:00 – 10:00
Jeug:
Kinderdienste en kleingroepe:
09:00 – 11:00 (Gedurende skoolkwartale)
TICC (Graad 7 – 12):
Dienste en kleingroepe:
09:00 – 11:00 (Gedurende skoolkwartale)

Jeug– en Tienerbediening

Baba- en peuterbediening; Kleuterkerk; Christusbende en Jeugkruiners. Klik hier vir inligting.

Komende geleenthede

Vroue Bybelstudie – Vreugdevolle vrou

Elke Woensdag om 09:00 en 18:00
in die Consilium
Navrae:
Sylvia Esterhuysen 083 408 0874

Doopgeleenthede

Die volgende Sondae is Doopsondae, raadpleeg asseblief. die kalender of skakel die Kerkkantoor vir aanmeld datums
16 Februarie
15 Maart
19 April
10 Mei
21 Junie

Week van Gebed

26 tot 29 Januarie 2020 elke aand om 18:30
Tema: Doing life together

Aksiepus byeenkomste vir 2020

30 Januarie
27 Februarie
30 April
28 Mei
30 Julie
27 Augustus
29 Oktober
19 November
Vir navrae skakel: Jaco Strauss by 082 776 3778

Nagmaaldiens

Sondag 2 Februarie 2020 om 09:00

Wêreldbiddag vir vroue by
NG Doringkruin

Vrydag 6 Maart 2020

Jubelfees

Sondag 9 Februarie 2020 om 09:00

Omgee-werwingsdiens

Sondag 23 Februarie 2020

Musiekbedieningkamp

21 - 23 Februarie 2020

#Imagine kamp

27 - 29 Maart 2020